ต้องเดินอย่างไรให้ดีต่อสุขภาพเรา

ในการเดินนั้นเป็นกิจกรรมทางกายประเภทหนักปานกลาง ทั้งยังเป็นวิธีในการออกกำลังกายที่ได้แทรกเข้ามาในชีวิตประจำวันแบบที่เรานั้นแทบที่จะไม่รู้ตัว สามารถที่จะทำได้ทุกเพศ ทุกวัย ยังสามารถที่จะทำได้ด้วยตนเอง ทั้งประหยัดโดยที่เรานั้นไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไร แถมยังให้ผลดีกับสุขภาพยังช่วยให้เพิ่มสารเอ็นดอร์ฟิน

ที่เป็นฮอร์โมนจะช่วยลดความตึงเครียด ความเหนื่อยล้า ความโกรธ ความวิตกกังวล ที่จะช่วยให้การทำงานของหัวใจปอดของเรานั้นดียิ่งขึ้น และอวัยวะทั้งสองนั้นมีความสำคัญต่อเซลล์ต่างๆในทุกส่วนของร่างกาย ที่จำเป็นต้องได้รับเลือดที่นำเอาออกซิเจน

เพื่อที่จะมาหล่อเลี้ยงตลอดเวลาเลย ช่วยที่จะลดน้ำหนักตัวโดยเพิ่มการเผาผลาญน้ำตาลได้ด้วย ช่วยลดระดับไขมันในเลือด สามารถลดความดันโลหิต ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับกระดูกและกล้ามเนื้อเรา การเดินนั้นยังจะช่วยให้สุขภาพของเรานั้นดียิ่งขึ้นได้ค่ะ