เป็นวิธีเพิ่มฮอร์โมนของความสุข

279777

ทางด้านอธิบดีกรมสุขภาพจิตได้มีการแนะวิธีที่ช่วยเรื่องของการเพิ่มฮอร์โมนแห่งความสุข ที่ได้ให้ความรักแก่ตนเองและผู้อื่นด้วยค่ะ เรื่องของการยอมรับตัวเราและผู้อื่นนั้น ได้มองโลกไปตามความเป็นจริง ที่ได้เผยถึงสัปดาห์สุขภาพ จิตแห่งชาติในปีนี้ ที่ได้มีการรณรงค์ให้ร่วมกัน ฮอร์โมนความสุข ก็ได้สร้างได้ทุกวัยด้วยที่ทั่วประเทศ เพื่อเป็นการกระตุ้น

ให้ประชาชนและทางภาคีของเครือข่ายรวมกันของพลังงานกันได้สร้างความสุขให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มวัยด้วย การออกกำลังกายแบบสม่ำเสมอ ในครั้งละอย่างน้อยก็ 30 นาที ที่จะช่วยให้ร่างกายของเรานั้นได้หลั่งสารแห่งความสุข 3 ตัว นั้นได้แก่ ซีโรโทนิน

เป็นฮอร์โมนที่มีผลในเรื่องของความสุข เป็นความมั่นคงทางด้านอารมณ์ และยังได้ช่วยป้องกันเรื่องของโรคซึมเศร้า เอ็นดอร์ฟิน นั้นเป็นฮอร์โมนที่ทำให้เรานั้นรู้สึกดี ที่จะลดด้านความกังวลและด้านความเจ็บปวด และสารโดปามีน เป็นฮอร์โมนที่ทำให้เรานั้นได้รู้สึกสดชื่นและรู้สึกกระฉับกระเฉงด้วย