ผักและผลไม้ที่ตรวจพบสารเคมีตกค้าง

26_201605101159301.

และสำหรับเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีและสารศัตรูพืชได้ทำการสุ่มตรวจหาสารเคมีตกค้างในผลไม้และผักพบว่าค้างเกินมาตรฐานสูงเกือบครึ่งของตัวอย่างที่นำมาตรวจค่ะ ซึ่งผักและผลไม้ที่ได้รับมาตรฐานคิว

ทางด้านสำนักมาตรฐานสินค้าเกษตรอาหารแห่งชาติพบสารเคมีตกค้างมากที่สุด ผักและผลไม้อินทรีย์ที่รับการรับรองไทยแลนด์ไม่ตรวจพบการตกค้างของสารเคมีตรวจพบการตกค้างสูงเกินมาตรฐานถึง 25% ผักและผลไม้ในห้างไม่ได้มีความปลอดภัยกว่าตลาดทั่วไปเลยนะคะ

และจากการที่นำตัวอย่างมาตรวจสอบพบปริมาณสารพิษตกค้างเกินค่าเอ็มอาร์แอลพริกแดงอยู่ที่ 100% กะหล่ำปลีไม่พบสารตกค้างเลย จากการส่งตรวจผลไม้ฝรั่ง ส้มสายน้ำผึ้ง แก้วมังกรมะม่วงน้ำดอกไม้ ดังนั้นเราควรล้างผักและผลไม้ให้ดีก่อนที่จะบริโภคเลยนะคะ