ปลาดิบ ควรระวังสารที่ปนเปื้อนกับอาหารเป็นพิษ

สำหรับเมนูอาหารที่ยอดนิยมอีกเมนูหนึ่งนั้นก็คือปลาดิบหรือว่าซาซิมิ เป็นเมนูอาหารญี่ปุ่น ที่ได้รับความนิยมรับประทานเป็นปลาแซลมอน ที่ได้มีการนำเข้ามาจากต่างประเทศ สำหรับปลาจากทะเล ปลาดิบนั้นก็มีโอกาสเรื่องการปนเปื้อนโลหะหนัก เชื้อที่จะทำให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษจากการสุ่มตรวจของทาง อย. และปลาแซลมอนนั้นจะมีการปนเปื้อนโลหะหนัก

คือ ปรอท แคดเมียม ตะกั่ว แต่ว่าก็จะพบในปริมาณที่ต่ำ ที่จะไม่เกินค่าที่ทางด้านกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดไว้ และจะตรวจพบเชื้อจุลินทรีย์ที่ได้ก่อให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษที่จะเกินเกณฑ์ในบางตัวอย่าง สำหรับเชื้อที่ปนเปื้อนนั้นได้มาจากน้ำทะเลตามธรรมชาติ ในขณะที่ได้แล่และหั่น ในอุปกรณ์และมือของผู้ทำนั้นก็อาจจะไม่สะอาด

ในการเลือกซื้อเราควรที่จะเลือกซื้อมาบริโภคปลาดิบ ปลาทะเล เราควรที่จะเลือกร้านที่มั่นใจได้ว่าจะต้องเป็นแหล่งที่ปลอดภัยด้วยนะคะ ที่ได้บรรจุในภาชนะที่ปิดมิดชิดด้วย ควรที่จะป้องกันการปนเปื้อนเชื้อต่างๆอยู่ในที่ๆมีอุณหภูมิเย็นตลอดเวลาด้วยนะคะ ผู้ที่ทำการแล่ปลานั้นควรที่จะล้างมือให้สะอาดก่อน เป็นการลดโอกาสการปนเปื้อนของเชื้อโรค