เล่นน้ำสงกรานต์อย่างไรให้ปลอดภัย

และเมื่อเทศกาลสงกรานต์ทีไรหลายคนจะต้องเตรียมตัวไปเล่นน้ำสาดน้ำ แต่คุณรู้หรือไม่ว่าการเล่นน้ำสงกรานต์อาจจะส่งผลต่อสุขภาพของคุณได้ เรามาดูวิธีป้องกันเชื้อโรคในการเล่นน้ำกันดีกว่าค่ะ น้ำที่ไม่สะอาดจะพบเชื้อโรคและอะไรอาศัยอยู่บ้าง น้ำที่ไม่สะอาดจะมีช่างเชื้อราไวรัสแบคทีเรีย และปรสิตต่างๆเช่นไข่พยาธิและอะมีบ้า น้ำใดที่ไม่ควรนำมาเล่นสาดกัน

การเล่นน้ำสงกรานต์เป็นประเพณีไทยที่มาตั้งแต่ดั้งเดิมการเล่นน้ำเพื่อครายร้อนสงกรานต์สมัยก่อนไม่ได้เล่นน้ำด้วยความรุนแรงแต่ปัจจุบันมีการเล่นที่เปลี่ยนแปลงไปมาก ไม่ว่าจะเป็นการเล่นน้ำเอาน้ำใส่ถุงพลาสติกแล้วขว้างประกันการเล่นน้ำที่ดีควรใช้น้ำประปาแต่ว่าในบางครั้งอาจจะหาน้ำประปาไม่ได้น้ำตามลำคลองที่ดูสดใสก็ไม่น่าจะเป็นปัญหา

เชื้ออะมีบาที่อาศัยอยู่ในน้ำคือเชื้ออะไร อะมีบาเป็นสัตว์เซลล์เดียวอาศัยอยู่ในธรรมชาติตามโคลนเลนเวลาฝนตกน้องฝนจะชะลงดินและอะมีบาจะลงสู่น้ำได้ค่ะ คนที่รับเชื่อเข้าไปจะมีลักษณะปวดศรีษะคล้ายเป็นหวัดแล้วจะได้กลิ่นเสียปวดศีรษะรุนแรงมีอาการคอแข็ง