วิธีดูแลรักษาโรคที่มากับน้ำท่วม

thumb_flood

ทางด้านนายแพทย์พิทยาไพบูลย์ศิริซึ่งเป็นนายแพทย์สาธารณสุขประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้เผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในหลายพื้นที่ซึ่งต้องดำเนินชีวิตท่ามกลางน้ำที่ท่วมขังและจะนำรูปต่างๆมาให้ไม่ว่าจะเป็นแผลจากน้ำกัดเท้าโรคตาแดงอุจจาระร่วงไข้เลือดออกฉี่หนูน้ำกัดเท้าจากเชื้อรา

เกิดจากการย่อมน้ำหรือว่าแช่น้ำที่มีเชื้อโรคหรือว่าการอัดชื่นของเสื้อผ้า ที่เราอาศัยเป็นเวลานาน แล้วสำหรับโรคดังกล่าวสามารถป้องกันด้วยการใช้เท้าให้แห้งหากมีแบบแผลคนใช้แอลกอฮอล์เช็ดฆ่าเชื้อไม่ว่าจะเป็นโรคฉี่หนูเป็นโรคที่ติดต่อได้จากสัตว์สู่คนควรสวมรองเท้าบูทกันน้ำหากต้องลุยน้ำย่ำโคลน

และเราเองควรเลือกรับประทานอาหารที่ปรุงสุกเก็บอาหารในที่มิดชิดดูแลที่พักให้สะอาดไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของหนูได้เก็บขยะทิ้งไม่ให้เป็นแหล่งอาหารของหนูโรคอุจจาระร่วงอย่างรุนแรงการป้องกันเราควรดื่มน้ำและใช้น้ำที่สะอาดล้างมือทุกครั้งก่อนทานอาหารและหลังจากเข้าส้วม