จำเป็นหรือไม่ที่จะต้องไปขูดหินปูน

สำหรับหินปูนจะเป็นคราบจุลินทรีย์ที่จะมีการแข็งตัวและจะเกาะบนฟันของเราหินปูนจะเป็นบริเวณที่ง่ายต่อการจับของคราบแบคทีเรียและจะนำไปสู่โรคอันตรายไม่ว่าจะเป็นโรคเหงือกโรคฟันผุได้ค่ะ สินค้าหินปูนจะเพิ่มมากขึ้นทำอันตรายต่อฟันกับเหงือกของเราเมื่อคราบหินปูนอยู่บริเวณคอฟันหนาขึ้น

จะทำให้เนื้อคออักเสบและเราจะเป็นโรคปริทันต์ รหัสไปรไว้จะทำให้เราสูญเสียฟันได้อาการของโรคปริทันต์นั้นก็คือ จะมีเลือดออกขณะที่เราแปรงฟัน จะมีเหงือกบวมแดง จะมีกลิ่นปากเหงือกจะร่นมีหนองออกมาจากร่องของเหงือก ฟันจะโยกฟันเคลื่อนออกจากกัน รายการแปรงฟันที่ถูกวิธีนั้นจะสามารถป้องกันคราบหินปูน

และเมื่อเกิดขึ้นแล้วการแปรงฟันหรือบ้วนน้ำก็ไม่สามารถที่จะทำให้หินปูนหลุดออกมาได้จะต้องให้ทันตแพทย์ช่วยกำจัดหินปูนและหินปูนที่เกาะอยู่บริเวณฟันจะมองเห็นได้สำหรับส่วนที่อยู่ใต้เหงือกนั้นจะมองไม่เห็นด้วยตานะคะ