จะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ไล่ยุงอย่างไรให้ปลอดภัย

และสำหรับในช่วงหน้าฝนนั้นเป็นช่วงที่มียุงเยอะมากๆและเป็นช่วงที่มีการระบาดหนักของโรคไข้เลือดออกที่มียุงเป็นพาหะสำหรับการใช้ผลิตภัณฑ์ไล่ยุงซึ่งเป็นอีกทางเลือกสำหรับการป้องกันตนเองไม่ให้โดนยุงกัดนั่นเองค่ะ สำหรับผลิตภัณฑ์ไล่ยุงนั้น เป็นที่นิยมมากไม่ว่าจะเป็นแบบใช้สารเคมีแบบธรรมชาติเช่นน้ำมันตะไคร้หอม

ซึ่งผู้ใช้เองนั้นควรที่จะอ่านฉลากและมีการปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดด้วยนะคะ เราควรที่จะเก็บผลิตภัณฑ์ไว้ในที่มิดชิดให้ห่างจากเด็กกับอาหารด้วยนะคะ เราควรที่จะปิดฝาให้มิดชิดด้วย ไม่ให้ถูกแสงแดดความร้อนกับเปลวไฟโดยเด็ดขาด ห้ามใช้กับเด็กที่อายุต่ำกว่า 4 ขวบซึ่งถ้าต่ำกว่านี้จะต้องดูแบบชนิดผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ด้วยนะคะ

ผลิตภัณฑ์ไล่ยุงแบบแป้งโลชั่นเราไม่ควรใช้แทนแป้งทั่วไปควรจะใช้เฉพาะเมื่อที่จำเป็นด้วยนะคะ ก่อนที่จะใช้เราควรทดสอบการแพ้ยาทาไว้ที่บริเวณเนื้ออ่อนนะคะ ควรที่จะล้างมือทุกครั้งหลังจากที่ใช้ผลิตภัณฑ์แล้ว