ผู้หญิงที่คิดบวกจะสุขภาพดีทั้งกายและใจ

และคุณเคยสังเกตไหมว่าสำหรับผู้หญิงที่ร่าเริงและยิ้มง่ายจะมีสุขภาพที่ดีและแข็งแรง สำหรับร่างกายก็จะแจ่มใสซึ่งการมีความสุขก็จะเกี่ยวข้องกับสุขภาพของเราได้อย่างไรค่ะ การไม่เครียดซึ่งการที่เราไม่เครียดก็จะทำให้เราจิตใจผ่องใสและร่างกายของเราก็จะแข็งแรงตามไปด้วยนะคะ

การไม่ป่วยบ่อยจากการที่เรามีสุขภาพที่ดีจึงไม่ค่อยที่จะมีปัญหาสุขภาพเข้ามาคุกคามกันเท่าไหร่ค่ะ สำหรับการคิดบวกไม่ควรปล่อยให้ตัวเองว่างจนต้องฟุ้งซ่านนะคะ ควรหากิจกรรมที่สร้างความสุขให้กับตัวเราเองทำให้เราสุขภาพจิตดี

และบางกิจกรรมยังได้เผาผ่านพลังงานอีกด้วยนะคะ ควรพยายามสร้างความสุขให้กับตัวเราเองรวมไปถึงสุขภาพ เช่นการหาอาหารเพื่อสุขภาพและการออกกำลังกายด้วยนะคะ ดังนั้นคุณสาวสาวทั้งหลายควรจะคิดบวกกันไว้เลยนะคะทำให้สุขภาพของเราแข็งแรง