ยาเสียสาวจะหลอนหนักถึงขั้นเสียชีวิตได้

และในปัจจุบันนั้นก็พบว่ายาเสียสาวแต่ระบาดมากในกลุ่มของวัยรุ่นไม่ว่าจะเป็นการหลอกมอมสาว หรือว่าจะเป็นการเสพติดด้วยการใช้ยาของตระกูลโซแรมยาโปรโคดิลท GHB และในทางด้านเภสัชกรรมแล้วก็ถือว่าเป็นยาเสพติดประเภทที่ 2 ใช้

เสพโดยการผสมกับยาแก้ไอและโค้ก ซึ่งเมื่อทาแล้วจะทำให้เราจิตหลอนคงคลั่งและออกฤทธิ์ในการกดประสาทจะทำให้เราสะลึมสะลือ ไร้สติ แล้วจำอะไรไม่ได้ด้วยนะคะ และกลุ่มยาตัวนี้นั้นยังไม่คิด

ในการกดการหายใจจะนำไปสู่ภาวะกล้ามเนื้อเกร็งจะเกิดอาการชักทั้งตัวทำให้เรานั้นหมดสติได้อย่างรวดเร็ว และจะเกิดภาวะหัวใจเต้นเร็วความดันต่ำจะกดการทำงานของหัวใจและหลอดเลือดและจะมีอันตรายถึงชีวิตด้วย