สัญญาณเตือนที่บอกว่าเป็นสมองเสื่อมจะแยกแยะ 5 กลิ่นนี้ไม่ได้

กับการสูญเสียความสามารถในการได้แก้กลิ่นเป็นสัญญาณเตือนเบื้องต้นของโรคสมองเสื่อมและทางด้านนักวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยชิคาโกของประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการศึกษากลุ่มตัวอย่างอายุระหว่าง 57 ปีถึง 85 ปีกับจำนวน 3,000 ให้แยกแยะกลิ่นพื้นฐาน 5 กลิ่นจากการทดลองมี 78% บอกชื่อได้ 4-5 กลิ่น

ขณะที่เกิด 19 เปอร์เซ็นต์บอกชื่อถูก 2-3 กลิ่นและ 2.2 เปอร์เซ็นต์บอกถูกต้อง 1 กลิ่นและอีก 1% ไม่สามารถแยกแยะได้แม้แต่ชิ้นเดียวเลยและเปลี่ยนที่นำมาใช้ในการทดลองจะมีปลา ส้ม กุหลาบ เปปเปอร์มินต์ และหนังค่ะ หลังจากที่ใช้เวลาในการติดตามผลประมาณ 5 ปีตั้งแต่ที่มีการทดสอบพบว่าคนที่ไม่สามารถบอกชื่อกลิ่นได้ 4 กลิ่น

ที่มีความสูง ถึง 2 เท่าที่จะพัฒนาสู่การเป็นโรคสมองเสื่อมในอนาคตได้ค่ะ กับหัวหน้าทีมวิจัยของมหาวิทยาลัยชิคาโกได้บอกว่ากับการสูญเสียความสามารถในการดมกลิ่นนั้นเป็นสัญญาณที่แสดงให้เห็นในความผิดปกติกับการทดสอบนี้เป็นเครื่องมือชี้วัดในความเสี่ยงเป็นโรคสมองเสื่อมได้อย่างรวดเร็วๆนั่นเองค่ะ