สมุนไพรที่ลดความดันโลหิตมีอะไรบ้าง

14055612981405561318l

แล้วในปัจจุบันคนไทยมีสติเป็นโรคความดันโลหิตสูงเมื่ออายุเข้าวัย 40 วันนี้เรามีสมุนไพรช่วยลดความดันโลหิตมาแนะนำกันค่ะ กระเจี๊ยบแดงจากการศึกษาพบว่าสามารถลดความดันโลหิตได้ความโดดเด่นของกระเจี๊ยบก็คือไม่ว่าจะเป็นกระเจี๊ยบแดงที่มาจากประเทศไหนเมื่อนำมาใช้เป็นยาลดความดันโลหิตขับปัสสาวะและยังบำรุงไตและหัวใจด้วยค่ะ

และจะมีการรายงานว่าดื่มชากระเจี๊ยบวันละสองถึงสามครั้งสามารถลดความดันโลหิตตั้งแต่ 7.2 ถึง 13 ตัวเลยค่ะชากระเจี๊ยบเหมาะมากสำหรับผู้ป่วยที่เป็นความดันโลหิตสูงค่ะ ขึ้นช่ายนำมาช่วยลดความเร็วโลหิตมากกว่า 2000 ปีแล้วชาวจีนและชาวเวียดนามแนะนำให้รับประทานขึ้นช่ายวันละ 10 ต้น

สามารถรักษาความดันให้เป็นปกติแพทย์อายุรเวทอินเดียจะสั่งจ่ายเมล็ดขึ้นช่ายเพื่อขับปัสสาวะสำหรับผู้ป่วยที่บวมน้ำด้วยค่ะ ปัจจุบันนั้นยังพบอีกว่าขึ้นช่ายมีฤทธิ์ลดความดันโลหิตขับปัสสาวะ ทำให้กล้ามเนื้อเรียบ คลายตัวและขับระดูได้ค่ะ