อัมพาตกับสัญญาณเตือนรู้เร็วรักษาได้เร็ว

ทางด้านกรมควบคุมโรคได้มีการเปิดสถิติโรคป่วยจากการเป็นอัมพาตให้ประชาชนรู้และเตือนภัยโรคหลอดเลือดสมองถ้ามีอาการให้รีบไปโรงพยาบาลภายใน 3 ชั่วโมงได้รับการรักษาและฟื้นฟูกลับมามากที่สุดและอำนาจอธิบดีกรมควบคุมโรคสาธารณสุขอยู่ในอีกว่าอัมพาตกับโรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่ก่อให้เกิดการเสียชีวิตอันดับต้นต้น

และยังเป็นภัยคุกคามของคนไทยและคนทั่วโลกมีแนวโน้มในการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นทุกปีทั้งที่พบการเสียชีวิตมากกว่าโรคเบาหวานและโรคหัวใจที่ขาดประมาณ 2 เท่าทำด้านองค์การอัมพาตโรคและกำหนดให้วันที่ 29 ตุลาคมของทุกปีเป็นวันอาฆาตโลกเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักและป้องกันปัจจัยเสี่ยงของการป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

ที่จะทำให้เป็นโรคอัมพาตได้ค่ะ กับคำขวัญในปีนี้ว่าอัมพาตรู้เร็วรอบเร็วกับตัวย่อคือ F.A.S.T F ใบหน้าอ่อนแรงเวลายิ้มปากข้างหนึ่งจะตก เอหรือว่าขาอ่อนแรงยกไม่ขึ้น 1 ข้าง S พูดลำบากไม่ชัดมีปัญหาในการพูด ที่มีอาการข้างต้นให้รีบไปพบโรงพยาบาลภายใน 3 ชั่วโมงเพื่อได้รับการรักษาและฟื้นฟูกลับมาได้มากที่สุดค่ะ