การใช้ยาที่ถูกต้องสามารถป้องกันโรคไตได้

Close up photo of one round white pill in young female hand. Woman takes medicines with glass of water. Daily norm of vitamins, effective drugs, modern pharmacy for body and mental health concept

แล้วในปัจจุบันเราได้นำยาหลายชนิดมารักษาความเจ็บป่วยเพื่อให้มนุษย์เรามีอายุยืนนานกับคุณภาพชีวิตบางชนิดถึงแม้ว่าผลการรักษาที่ดีแต่ก็มีโทษที่ไต่สามารถหาซื้อได้ง่ายและมีผลเสี่ยงต่อต่อยของเรายาแก้ปวดลดอาการอักเสบกลุ่มใช้สเตียรอยไม่ว่าจะเป็นไอบูโพรเฟนเรียกลุ่มนี้มีผลข้างเคียงทำให้เกิดอาการบวมความดันโลหิตสูงไปจะทำงานลดลงการทานยาในปริมาณน้อยที่สุด

ใช้เวลาระยะสั้นที่สุดของผู้ป่วยที่เป็นโรคไตอยู่แล้วให้เด็กเด้งอยากหลบหนีเลยค่ะ กับยากลุ่มนี้ที่เป็นพืชสมุนไพรจากการที่ไปการโฆษณาอย่างแพร่หลายในปัจจุบันที่สามารถพบผลข้างเคียงกับไตจากการแพ้ยาและยาในกลุ่มนี้ยังขาดการตรวจสอบมาตรฐานการผลิตทำให้ส่วนประกอบสำคัญทางยาเปลี่ยนไป

และจะปนเปื้อนสารโลหะหนักที่เป็นพิษต่อไปได้เมื่อเราจะใช้ยาต้องปรึกษาแพทย์ทุกครั้งเพื่อที่จะระมัดระวังถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้นได้ และนอกจากยาบางชนิดที่สั่งจ่ายโดยแพทย์อาจมีผลต่อไตลงไปถึงมีบางสิ่งที่ต้องใช้ในการตรวจเอกซเรย์จากคอมพิวเตอร์ถ้าผู้ป่วยทราบว่าตัวเองเป็นโรคไตให้แจ้งแพทย์ทุกครั้งที่เข้าตรวจรักษาค่ะ