การมองไม่ชัดเป็นสัญญาณอันตรายของโรคต่อไปนี้

Close up eyes of senior asian woman

และทางด้านอธิบดีกรมการแพทย์มีการเปิดเผยว่าประเทศไทยนั้นก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในปี 2568 ก็คาดว่าจะมีผู้สูงอายุถึงวาระ 20 จากประชากรทั้งหมดที่มีร้อยละ 85 ของผู้สูงอายุที่สามารถดูแลตนเองได้และต้องพึ่งพิงคนอื่นเกือบร้อยละ 15 ที่จะมีผลกระทบต่อสุขภาพของผู้สูงอายุนอกจากรังสุดฮิตอันดับต้นก็จะเป็นโรคความดันโลหิตสูงโรคอ้วนลงพุงโรคเบาหวานโรคข้อเสื่อม

และผู้สูงอายุกว่าร้อยละ 70 งานสายตาไม่ดีการมองเห็นไม่ชัดเกิดจากสายตาที่เรือนรางอาจจะบอกถ้าไม่ได้รับการรักษามาตั้งแต่แรกแล้วจะมีโรคใดที่พบมากในผู้สูงอายุ ต้อกระจกจะพบบ่อยที่สุดทุกคนเมื่อมีอายุมากขึ้นตรวจสอบเลนส์แก้วตาควรทำให้แสงผ่านเข้าไปในตาได้น้อยลงจะเกิดปัจจัยเสี่ยงในวัฎจักรอายุมากขึ้นการที่เราได้รับแสงแดดบ่อยๆโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวาน

ก็ทำให้เป็นโรคต้อกระจกได้เร็วขึ้นเหมือนกันค่ะ ผู้ป่วยที่เป็นต้อกระจกจะมีอาการตามมาภาพซ้อนตาสู้แสงไม่ได้จะมีการเปลี่ยนแว่นบ่อยๆและตาก็จะมาลงกับแว่นอย่างไรก็ไม่ดีขึ้นค่ะ ก็เห็นพบได้น้อยกว่าต้อกระจกแต่ว่าก็เป็นภัยเงียบที่นำไปสู่การสูญเสียการมองเห็นอย่างถาวรโดยที่ผู้ป่วยไม่ทันได้รู้ตัวเกิดจากความดันในลูกตาที่สูงขึ้นจนมีการทำลายประสาทตาผู้ที่มีบุคคลในครอบครัวเป็นต้อหินก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะ