การนอนกรนเพิ่มความเสี่ยงเป็นอัลไซเมอร์ได้

Man sleeping in his bed and snoring loudly

และสำหรับใครที่ชอบนอนกรนไม่ควรมองข้ามอาการนี้เลยเมื่อทางนักวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ดประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการพบว่าการนอนหลับนั้นมีภาวะหยุดหายใจชั่วคราวหรือจะเป็นการขัดจังหวะในระหว่างการนอนทำให้เกิดอาการกรนอาจจะมีความเชื่อมโยงกับการพัฒนาไปสู่การเป็นโรคอัลไซเมอร์ได้ค่ะ จากการศึกษาได้มีการพบว่าผู้ที่มีปัญหานอนหลับ

จะสูญเสียการทำงานในส่วนของความคิดหรือว่าความทรงจำในขณะเดียวกันนานถ้าหากยีนที่เกี่ยวข้องเกิดการเป็นโรคอัลไซเมอร์ก็จะยิ่งเสี่ยงในการพัฒนาสู่การเป็นโรคอัลไซเมอร์มากยิ่งขึ้นค่ะ เมื่อได้มีการวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่าง 1752 คนมีอายุเฉลี่ย 18 ปีกับการให้ตอบแบบสอบถามกับพูดแบบการนอนหลับของเขา

และการประเมินผลการจดจำและการรับรู้ก็ได้พบว่าผู้ที่มีปัญหาในการนอนกรนเสียงดังหายใจลำบากจะมีภาวะหยุดหายใจในขณะนอนหลับและมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคสมองเสื่อมได้เลยค่ะ และทีมวิจัยยังได้พบอีกว่าภาวะที่เลือดขาดออกซิเจนในช่วงกลางคืนกับภาวะที่มีอาการง่วงในช่วงกลางวันมีส่วนเกี่ยวข้องกับความจำแบบความสัมพันธ์ต่างๆที่จะทดถอยลงอีกด้วยค่ะ