การนอนกรนแบบไหนที่อันตรายและต้องพบแพทย์อย่างด่วน

Man is sleeping in his bed at night

สำหรับอาการนอนกรนนั้นมีกี่ประเภทคุณรู้หรือไม่ซึ่งการนอนกรนมี 2 ประเภทเป็นการนอนกรนธรรมดา  จะไม่อันตรายและไม่มีภาวะหยุดหายใจมีผลกระทบกับคนนอนรอบข้างเสียงกรนจะทำให้นอนหลับยากผู้ป่วยมักจะไม่เดือดร้อนแต่จะมีปัญหาในการเข้าสังคมค่ะ การนอนก่อนที่อันตรายจะมีภาวะหยุดหายใจในขณะนอนนอกจากจะมีผลกระทบกับคนรอบข้างแล้วถ้าเราไม่รักษาก็จะมีอาการง่วงมากผิดปกติในช่วงกลางวันช่วงเรียนช่วงทำงานและถ้าต้องขับรถอาจเกิดอุบัติเหตุได้นอกจากนี้ยังมีอันตรายสูงถึงการเป็นโรคตาไม่ว่าจะเป็นโรคความดันโลหิตสูง

โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะค่ะ  สำหรับท่านใดที่มีอาการดังต่อไปนี้อาจจะบ่งบอกถึงกรณีที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับหรือว่าการนอนกรนที่เป็นอันตรายต้องรีบปรึกษาแพทย์โดยด่วนเมื่อเราตื่นเช้าขึ้นมาจะมีความอ่อนล้าไม่สดชื่นปวดศีรษะต้องการนอนต่อเป็นประจํารู้สึกว่านอนหลับไม่เต็มอิ่มมีความรู้สึกเหมือนว่าไม่ได้นอนหลับมาทั้งคืนจะมีอาการง่วงนอนในเวลากลางวันไม่สามารถที่จะทำงานได้และมีอาการเผลอหลับ

ในขณะทำงานขณะประชุมและเข้าห้องเรียนขณะขับรถการนอนไม่ราบพื้นจะฝันร้ายหรือว่าละเมอขณะหลับนอนกระสับกระส่ายเหงื่อออกผิดปกติขณะหลับคนรอบข้างสังเกตว่าจะมีช่วงหยุดหายใจหรือว่าหายใจไม่สม่ำเสมอค่ะ  ในการตรวจการนอนหลับจะกลับเป็นการวัดผลคลื่นไฟฟ้าสมองกับความตึงกล้ามเนื้อการเคลื่อนไหวของลูกตาระยะของการนอนหลับและแยกภาวะจากภาวะตื่นลมหายใจเข้าออกทางจมูกปากการเคลื่อนไหวของทรวงอกและท้องระบบการหายใจที่ปกติกับการหยุดหายใจร่วมหมู่บอกถึงการหยุดหายใจได้