ประโยชน์ของการดื่มเบียร์ที่ดีต่อสุขภาพ

ดาวน์โหลด (2)

สำหรับการดื่มเบียร์ไม่ใช่เรื่องแย่นะคะถ้าหากเราดื่มในปริมาณที่เหมาะสมจะมีส่วนช่วยในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพของเราให้ดียิ่งขึ้น สำหรับการดื่มเบียร์ก็ยังเป็นข่าวดีของผู้ที่ชื่นชอบเบียร์เบียร์มีประโยชน์ต่อร่างกายของเราจะช่วยผ่อนคลายและหลังจากการทำงานหนักมาทั้งวันเรามีประโยชน์ดีดีของการดื่มเบียร์มาแนะนำ

จะดีกต่อสุขภาพหัวใจเราการดื่มเบียร์ให้ผลที่ดีเหมือนกับการดื่มไวน์ก็จะช่วยส่งเสริมการทำงานของหัวใจในการทดลองที่ประเทศอิตาลีได้แบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ดื่มไวน์เป็นประจำและกลุ่มที่ดื่มเบียร์เป็นประจำผลออกมาว่าการดื่มเบียร์ในขณะที่พอเหมาะ 1 ลิตรต่อวันจะมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจน้อยกว่าคนที่ไม่ดื่ม 42%

และยังพบว่ามีสารโพลีฟีนอลในปริมาณที่เพียงพอกับการบำรุงหัวใจด้วย ช่วยไตในการขับของเสียได้ การดื่มเบียร์เป็นประจำจะส่งผลดีจะช่วยลดอัตราเสี่ยงต่อการเป็นนิ่วในไตได้อีกด้วย และยังศึกษาวิจัยพบว่าการดื่มเบียร์จะรู้สึกความเสี่ยงของโรคนี้ได้อีกด้วย ทั้งจะทำให้เราปัสสาวะบ่อยขึ้นมีส่วนผสมที่อยู่ในเบียร์จะชะลอการปล่อยตัวของแถวเซี่ยมจากกระดูก