อันตรายจากการดซีรี่ย์ทำให้มีโรคอะไรบ้าง

aHR0cDovL3A0LmlzYW5vb2suY29tL3dvLzAvdWQvMTEvNTk4MDMvd29tYW4uanBn

การที่เราดูซีรี่ย์นานนานมักจะเหนื่อยกับการทำงานมาทั้งวันจนไม่ยอมหลับยอมนอนจะส่งผลเสียต่อสุขภาพของเราเป็นอย่างมากไม่ยอมทานข้าวทานปลาไม่หลับไม่นอนและการดูซีรี่ย์เป็นเวลานานนานจะก่อให้เกิดโรคอะไรบ้าง โรคต้อหินฉับพลันเมื่อเราต้องจอดรถพักสายตาจะทำให้ตาราตาแห้งรวมไปถึงแสงฝากที่แพร่ออกมาจากหน้าจอ

จะส่งผลต่อระบบการทำงานในร่างกายของเราประเทศจีนพบว่าอีสาวชาวจีนดูซีรี่ย์ติดต่อกัน 18 ชั่วโมงไม่ยอมลุกไปไหนตื่นเช้ามาเธอเจ็บตาคลื่นไส้อาเจียนแต่ก็ยังไม่ได้พบแพทย์เธอเป็นโรคต้อหินฉับพลันทำให้ตาทั้งสองข้างบอด เพราะว่าความดันในลูกตาผิดปกติใช้เวลาทำกิจกรรมอย่างอื่นซึ่งจะทำให้เรามีเวลาเหลือไปกับสิ่งอื่นๆด้วย

โรควุ้นในตาเสื่อมการทำอะไรที่มากเกินความพอดีจะส่งผลเสียต่อสุขภาพการที่เราดูซีรี่ย์มากเกินไปปกติแล้วโลกนี้จะพบมากสำหรับคนที่มีอายุน้อยสาเหตุเกิดมาจากสายตาจ้องหน้าจอมากจนเกินไปสายตาถูกทำลายทำให้เรามองเห็นมันมีแต่ขายหรือว่าหยากไย่ลอยไปมาในอากาศวิธีป้องกัน ลดการต้องสายตาให้น้อยลงรวมไปถึงพรรคสายตาทุก 1 ชั่วโมงด้วยกันลุกไปเข้าห้องน้ำหรือว่ามองวิวทิวทัศน์รอบตัว