ไขมันที่จำเป็นกับร่างกายและต้องเลือกทานให้เป็นด้วย

สำหรับคนที่รักสุขภาพหรือว่าตอนนี้กำลังควบคุมน้ำหนักมากที่จะกลัวไขมัน เลือกหลีกเลี่ยงการรับประทานไขมันแต่ว่าไขมันนั้นก็อยู่ในอาหารหลัก 5 หมู่ ใครมันมีความสำคัญในการทำงานของระบบอวัยวะต่างๆและโดยเฉพาะการทำงานของระบบสมองช่วยสร้างฮอร์โมนผิวพรรณส่งผลดีในการทำงานของระบบหัวใจ

สำหรับอาหารที่เรารับประทานนั้นก็มีทั้งไขมันดีและไขมันไม่ดีควรเลือกอาหารที่มีไขมันดีและหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันที่ไม่ดีต่อสุขภาพของเรา สำหรับไขมันดีเป็นไขมันที่ไม่อิ่มตัวมีความหนาแน่นของไขมันสูงถูกจัดให้เป็นไขมันเหมาะสำหรับหลอดเลือดแดง เพราะจะป้องกันไม่ให้ไขมันไม่ดีไปสะสมในหลอดเลือดแดงของเรา

และถ้าหากระดับไขมันในเลือดต่ำเป็นการเพิ่มโอกาสให้เกิดภาวะหลอดเลือดแดงแข็งทำให้มีการเจ็บป่วยไม่ว่าจะเป็นโรคความดันโลหิตสูงหลอดเลือดสมองโรคไตวายอัมพฤกษ์อัมพาตได้เลยนะคะ ดังนั้นแล้วใครมันก็ไม่ดีต่อสุขภาพร่างกายของเราเหมือนกันเพียงแต่เราต้องเลือกทานให้ถูกวิธีเท่านั้นเองค่ะ