ระวังโรคที่มาพร้อมกับน้ำที่ไม่สะอาดในช่วงสงกรานต์

big

สำหรับโรคอหิวาตกโรคในช่วงสงกรานต์หลายคนอาจจะมองข้ามและกิจกรรมบางอย่างที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นก็คือเล่นสาดน้ำและน้ำที่ใช้จะสะอาดเพียงพอหรือไม่หรืออาจจะเป็นเชื้อนำโรคต่างๆดังนี้ โรคตาแดงสาเหตุมาจากการติดเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสที่มาจากมือผ้าเช็ดผ้าเช็ดตัวอาจจะมีความสามารถไม่เพียงพอเราต้องดูแลรักษาให้ดีอาการจะมีอาการคันมีขี้ตามากผิดปกติตาขาวเป็นสีชมพูแดง

การติดเชื้อที่ผิวหนังผิวหนังของเราจะเปิดเมื่อเราสัมผัสน้ำนานนานจุดที่เชื้อแบคทีเรียเข้าสู่ผิวหนังได้ง่ายขึ้นด้วยอาการจะมีผิวหนังแห้งลอกตกสะเก็ดเป็นหลุมเล็กๆ โรคฉี่หนู ขอบเป็นการติดเชื้อแบคทีเรียจากมูลของสัตว์เช่นหนู โค กระบือ สุนัข หมู แพะ จับไรไปปนกับน้ำตามพ่อและจะนำเชื้อแบคทีเรียเข้าสู่ร่างกายของเราเมื่อเราสัมผัสน้ำ อาการจะเป็นไข้ปวดศีรษะเกร็งตามขาจะเบื่ออาหารท้องเสียตาแดง

โรคอหิวาตกโรครหัสน้ำที่ใช้ไม่สะอาดหรือมาจากแหล่งที่มีชื่ออหิวาตกโรคที่ปนเปื้อนมาจะอุจจาระของผู้ป่วยเข้าสู่ร่างกายของเราด้วยการปนเปื้อนจะทำให้เราติดเชื้อโรคได้ค่ะ ดังนั้นในช่วงสงกรานต์ที่จะถึงนี้ฮัลโหลใช้น้ำที่สะอาดเพียงพอในการเล่นไม่ควรใช้น้ำจากคลองที่เราไม่ไว้ใจเป็นการป้องกันสุขภาพของเราเองด้วยนะคะ