น้ำอัดลมและขนมกรุบกรอบเป็นต้นเหตุทำให้เด็กไทยฟันผุได้

และทางทางกระทรวงสาธารณสุขได้เร่งแก้ปัญหาสุขภาพของช่องปากคนไทยกับกลุ่มโดยเฉพาะวัยเด็กแล้ววันศุกร์อายุเป็นกลุ่มที่มีปัญหา และได้เน้นเรื่องลดของหวานน้ำอัดลมต้นเหตุของโรคฟันผุที่คุกคามสุขภาพเด็กไทย และได้มีการเน้นย้ำให้ทุกคนแปรงฟันโดยเฉพาะ

ก่อนนอนก็จะลดการสูญเสียฟันในผู้สูงอายุให้มีฟันไปจนถึงวัย 80 และ 90 ปีเลยค่ะ ซึ่งเด็กวัยเรียนนั้นมีปัญหาโรคฟันผุโดยเฉพาะเด็กอายุ 12 ปีและเด็กประถมศึกษาปีที่6 ที่มีประสบการณ์ฟันผุถึงร้อยละ 52.3 เป็นปัญหาของฟันผุในเด็กที่มีสาเหตุหลักมาจากพฤติกรรมการบริโภค

ของเด็กที่นิยมทานอาหารหรือขนมขบเคี้ยวหาซื้อได้ง่ายเช่นขนมกรุบกรอบ และน้ำอัดลม และนอกจากจะเกิดปัญหาฟันผุแล้วยังก่อให้เกิดความเจ็บปวดการติดเชื้อและจะสร้างปัญหาการบทเคี้ยวอาหารด้วย ดังนั้นจึงมีการส่งเสริมให้คนไทยดูแลสุขภาพช่องปากของตัวเองตั้งแต่เด็กจนถึงวัยสูงอายุกันด้วย